školka

Ať je léto nebo zima, ve školce je vždycky prima!

Krátce o nás

Mateřská škola je jednotřídní, rodinného typu, má jednu věkově smíšenou třídu, která nabízí přirozené sociální prostředí podporující respekt k ostatním a učí toleranci. Vzdělávání dětí probíhá formou prožitkového učení a je založeno na přímých zážitcích dětí při všech hrách a činnostech.

Jsem školka s aktivní výukou HUDBY. Zpěv, rytmizace, tanec jsou pevně zakotveny v každodenních činnostech. Děti se v průběhu školního roku postupně seznamují s různými hudebními styly a nástroji.  

Naše MŠ