Drobečková navigace

Úvod > Naše škola

Naše škola

Mateřská škola je jednotřídní, rodinného typu, má jednu věkově smíšenou třídu, která nabízí přirozené sociální prostředí podporující respekt k ostatním a učí toleranci.

Školní vzdělávací program pod názvem „Cestujeme po světě“ je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání s využitím zásad programu „Zdravá mateřská škola“. Program je zaměřen na zdravý vývoj dítěte se zřetelem na jeho individuální a osobnostní rozvoj.

Cílem programu je naučit děti komunikovat, umět řešit problémy, poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti, umět spolupracovat, umět pečovat o své zdraví, navzájem si pomáhat, spolupracovat a žít společně.

Vzdělávání dětí probíhá formou prožitkového učení a je založeno na přímých zážitcích dětí při všech hrách a činnostech.